Minden, ami birtoklás a spanyol nyelvben – Tener ige, birtokos névmások, ’de’ birtokos szerkezet

A spanyolban annyival könnyebb dolgunk van a magyarhoz vagy például a némethez képest, hogy nem igazán jellemzőek a nyelvtani esetek. Azt, hogy valakinek van valamije – a megközelítéstől függően – több féleképpen is ki tudjuk fejezni.

 1. Tener: birtokol, van valamije
yo tengo nekem van nosotros/as tenemos nekünk van
tú tienes neked van vosotros/as tenéis nektek van
él / ella / Ud tiene neki / Önnek van ellos/as / Uds tienen nekik / Önöknek van

Tengo un perro y un gato también. – Van egy kutyám és egy macskám is.

Podemos quedar si tienes tiempo. – Ma találkozhatunk, ha van időd.

Juan tiene una casa impresionante. – Juannak van egy lenyűgöző háza.

Mire használjuk?

 • első sorban – a jelentéséből adódóan – a birtoklás kifejezésére: Pablo tiene novia. – Pablonak van barátnője.
 • sok esetben fordul elő személyleíráskor: María tiene los ojos azules y el pelo rubio. – María szemei kékek és a haja szőke.
 • életkor kifejezésére: Mi hermana tiene doce años. – A húgom / nővérem 12 éves.
 • szükség, kötelesség kifejezésére: (tener que) Tengo que irme. – Mennem kell.
 • egyéb kifejezések a tener igével:

tener hambre

éhes

tener sed

szomjas

tener frío

fázik

tener calor

melege van

tener miedo

fél

tener ganas de

kedve van valamihez

tener dolor de

fáj valamije

tener prisa

siet

etc.

 
 1. ’De’ birtokos szerkezet

A birtokolt dolgot és a birtokost a ’de’ prepozícióval is összeköthetjük, amennyiben birtokos szerkezetet szeretnénk képezni.

el perro de María – María kutyája

la casa de Juan – Juan háza

los hijos de Pedro – Pedro gyerekei

La casa de Juan está en las afueras. – Juan háza a külvárosban van.

Los hijos de Pedro siempre se portan fatal. – Pedro gyerekei mindig borzalmasan viselkednek.

Ha azt szeretnénk kifejezni, hogy valami valakié, (a birtokos névmások mellett természetesen) szintén a ’de’ prepozíciót használjuk.

El perro es de María. – A kutya Maríaé.

Los coches son de Juan. – A ház Juané.

Ezek viszont már önmagukban teljes mondatok, ha a birtokos szerkezetet mondatba szeretnénk helyezni, az előző formulához kell visszatérnünk.

 1. Birtokos névmások

Hangsúlytalan alakok:

HÍMNEM NŐNEM TÖBBES HÍM TÖBBES NŐ
(az én…) mi mi mis mis
(a te…) tu tu tus tus
(az ő…) su su sus sus
(a mi…) nuestro nuestra nuestros nuestras
(a ti…) vuestro vuestra vuestros vuestras
(az ő…) su su sus sus
 • mindig a főnév ELŐTT állnak
 • hasonlóan viselkednek, mint egy melléknév: mindig a birtokolt dologhoz igazodnak
 • mint láthatjuk, a T/1 és T/2 alakok nemben is igazodnak a főnévhez

Mi madre trabaja en un supermercado. – Anyukám egy boltban dolgozik.

Tus libros están sobre la mesa. – A könyveid az asztalon vannak.

Hangsúlyos alakok:

HíMNEM NŐNEM TÖBBES HÍM TÖBBES NŐ
(enyém) mío mía míos mías
(tiéd) tuyo tuya tuyos tuyas
(övé) suyo suya suyos suyas
(miénk) nuestro nuestra nuestros nuestras
(tiétek) vuestro vuestra vuestros vuestras
(övék) suyo suya suyos suyas
 • ha főnévvel együtt állnak, a hangsúlytalan alakokkal ellentétben, UTÁNA következnek: Madre mía! Hijo mío.
 • önmagukban is megállják a helyüket: Ese coche es tuyo. La casa es mía.
 • névelővel együtt is állhatnak: Tu coche es rojo, el mío es azul. – A te autót piros, az enyém kék.
 • mindig igazodnak nemben és számban a főnévhez, amire utalnak, vagy amivel együtt állnak
 1. Egyéb igék a birtoklás kifejezésére:

Magasabb szinteken szerencsésebb az olyan – nagyon gyakran használt – igéket, mint a tener helyettesíteni a választékos beszédben. Lássunk egy pár opciót:

pertenecer – tartozik valakihez, valamihez: Las islas Canarias pertenecer a España. – A Kanári-szigetek Spanyolországhoz tartoznak.

poseer – birtokol: El presidente posee varias propiedades de gran valor. – Az elnök birtokol több nagy értékű tulajdont.

contar con – van neki: El hotel cuenta con piscina al aire libre. – A hotelnek van kültéri medencéje.

contener – tartalmaz: El paquete contiene tres productos. – A csomag három terméket tartalmaz.

Shopping Cart
 • Your cart is empty.